AKILCI

Akılcı

Eğitim, öğrencilerin kaset gibi her şeyi ezberlemeye çalıştığı bir süreç değildir asla. Öğretmen tarafından sunulan temel bilginin mutlaka hayattaki karşılığının gösterilmesi, pratiğe dökülmesi gerekir. Bu anlayış öğrencinin duyduklarını sorgulayabilme, akıl süzgecinden geçirme ve muhakeme yetisini ortaya çıkartan yegane unsurdur. Biz ruhları çekilmiş, özgün ve farklı düşünmekten korkan gençler değil; akılcı ve bilimsel düşünme ile sorgulayabilen, araştıran, merak eden gençler istiyoruz.