DEĞER YARATMA

Değer Yaratma

Günümüzde nesiller arasında çok hızlı değişimler yaşanmaktadır. Artık yalnızca 10 sene içinde bile birbirine, ilkelerine, değerlerine yabancılaşan iki kuşak görebiliyoruz. Zaman gittikçe yetişilmesi zor bir küheylana evriliyor. Arada ve arafta kalan gençliğimiz çoğu zaman önce çevresine, sonra değerlerine ve en sonunda da kendine yabancılaşma sorunuyla karşılaşabilmetedir. Biz tam bu noktada değer yaratma ilkemizle öncelikle kendi değerlerimizi önemseyen bir yaklaşım göstererek nesilleri birbirine bağlayacak değerleri ortaya çıkarıyoruz. Bu şekilde öğrencimizin kendini tanımasını sağlayacak değerleri tanımasının ardından zaten asıl ulaşmak istediğimiz sonuç da kendiliğinden geliyor: 

Kendini tanıyan, değerlerini bilen bir öğrenci bizzat o değere dönüşüyor. Bizler, öğrencilerinin her birinden değerler yaratıyoruz.