Eğitim Anlayışımız

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

Alanında yetkin eğitimci kadromuz ve destek birimlerimiz, öğrencilerimizin nitelikli bir eğitim alması için modeller geliştirir, uygulamaya koyar ve verimliliği denetler. Sürekli denetim ve planlama, eğitim süreçlerimizin en önemli adımlarıdır. Düzenli olarak yaptığımız verimlilik kontrollerinde, objektif kriterlerle durumu değerlendirir, yeni adımlarımızı planlar, başarıya giden yol haritamızı netleştiririz.

Devamlı olarak; “Öğrenciler nasıl daha iyi öğrenir, öğretmenler nasıl daha iyi öğretir, okulumuz nasıl daha iyi olur?” Sorularına yönelik odak grup toplantıları yapar, fikirler üretiriz.

İLKELERİMİZ

Eğitimde; Bilimsellik, akılcılık, yenilikçilik ve kalite temel ilkelerimizdir.

EĞİTİMDE İNANDIKLARIMIZ

 • DAVRANIŞA DÖNÜŞEN BİLGİ, ÖĞRENİLMİŞ BİLGİDİR

  Bilgiyi aktarmanın yeterli olmadığını, bilginin davranışa dönüşmesini sağlamanın, daha önemli bir sorumluluk olduğunu kabul ederiz.

 • AKADEMİK BAŞARI ODAĞIMIZDIR

  Öğrencilerimizin kişisel, sosyal, duygusal gelişimini ihmal etmeden, ağırlıklı olarak akademik başarı odağı ile eğitim veririz. Sağlıklı bir akademik eğitim mekanizmasının, bireyleri sadece akademik hayatta değil, yaşamın her alanında başarılı kılacağına inanırız.

 • ÖĞRENCİYE UYGUNLUK ESASTIR

  Bütün öğrencilerin birbirinden farklı olduğu inancı ile; Her türlü eğitim faaliyetimizde, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyini, bireysel ve gelişimsel özelliklerini, öğrenme stilini, ilgilerini, yeteneklerini, ihtiyaçlarını, fizyolojik ve psikolojik özelliklerini göz önünde bulundururuz.

 • YAPARAK, YAŞAYARAK ÖĞRENME ÖNCELİĞİMİZDİR

  Okul yaşamın kendisidir. Öğretilenlerin çocuğun gerçek hayatında da işe yaraması gerektiği kabulü ile; Mümkün her zaman teorik bilginin yanında, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı yaratırız. Öğrenci, ne kadar çok duyu organını kullanarak öğrenmeye katılırsa o kadar kalıcı öğrenmeler gerçekleşir.

  Gezi, gözlem, deney, drama gibi yöntemleri müfredat içinde olanaklar dahilinde kullanırız.

 • ÖĞRENCİYİ 360 DERECE SARAN EĞİTİME İNANIRIZ

  Eğitim aile, okul ve öğretmenler ile bir bütündür. Ailenin destek olmadığı hiçbir eğitim modelinde akademik ve kişisel gelişim açısında başarılı sonuçlar alınamayacağına inanırız.
  Biz; Okul, öğretmen ve ailenin, çocuğu 360 derece saran temel unsurlar olduğunu düşünürüz. Öğrencinin akademik, kişisel ve sosyal gelişiminde okul ortamı ve öğretmenlerin yanında, aileyi de çok önemli bir sacayağı olarak tanımlarız. Tüm eğitim süreçlerimizin okul dışındaki denetiminde ve kazandırdığımız becerilerin uygulamasında, ailenin tam desteğini ve koşulsuz işbirliğini bekleriz. Ebeveynlerin çocuklarına özgüven aşılaması, verimli çalışma için uygun koşulları sağlaması, gerekli durumlarda okul ile iletişimde olması konularını çok önemseriz.

 • GELECEĞİN TEMEL YETKİNLİKLERİNİ DİKKATE ALIRIZ

  Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre 2020'de ihtiyaç duyulacak temel yeteneklerin başında, karmaşık problem çözümü, eleştirel düşünce ve yaratıcılık gelmekte ve bu yetkinliklerin uzun bir süre kalıcı olacağı öngörülmektedir. Her öğrenci zaman içinde üretime dahil olacak, hem kendi ekonomisi hem de ülke ekonomisi için katkı sağlayacaktır. Bu sebeple bu raporun sonuçlarını dikkate alıyoruz.

  Koşuyolu Koleji kadrosu geleceğin temel yeteneklerin kazanımını sağlayabilecek donanımda, nitelikli eğitmenlerden oluşur.
   

 • TEKNOLOJİYİ DENGELİ KULLANIRIZ

  Sürekli gelişim ve yenilikçilik değerlerimizden aldığımız ilham ile, eğitim süreçlerimizde gerekli seviyede teknoloji kullanımına ve teknoloji kullanımının öğretilmesine yer veririz. Teknoloji, okulumuzda eğitimi zenginleştiren, içerik ve uygulamalarla kişisel gelişimi destekleyen bir araç olarak kullanılır, asla amaç değildir. Koşuyolu Koleji’nde, doğadan kopmayan, kitap okuyan, iletişim becerileri yüksek, sosyal ilişkileri verimli ve teknolojiyi dengeli kullanan bireyler yetiştirmeyi hedefleriz.

 • SADECE ÖĞRETMEYİZ, PUSULA VERİRİZ

  Koşuyolu Koleji, öğrencilerini hayatın sonraki basamaklarına hazırlarken, onlara hayatları boyunca, her koşulda ve durumda, yönlerini doğru şekilde tayin edebilecekleri pusula beceriler edindirmeyi hedefler.

  Okulumuzun, akademik eğitim modelleri ile harmanladığı bu beceriler aşağıdaki gibidir. Bize göre eğitimdeki asıl başarı, aşağıda belirttiğimiz becerilerin gelişmesi için ayrı ve özel dersler koyulmasına gerek kalmadan, her branş öğretmeninin dersini, bu temel yetkinlikleri kendiliğinden kazandıracak şekilde işlemesidir. Örneğin, zamanı verimli kullanmak üzerine ayrıca bir ders koymayız, çünkü tüm branş öğretmenlerimiz derslerinde bu beceriyi doğal olarak kazandırırlar. Beceri kazanımına yönelik hedefimiz Rehberlik Birimimiz tarafından da desteklenir.

PUSULA BECERİLERİMİZ

 • OKUDUĞUNU ANLAYABİLME ve BİLGİLER ARASINDAKİ BAĞLANTILARI KURABİLME BECERİSİ (OKUMA SAATİ UYGULAMASI)

  Deneyimlerimiz ve araştırma sonuçları, öğrencilerin en çok sorun yaşadığı alanın okuduğunu anlamak ve bilgiler arasındaki bağlantıları kurmak olduğunu gösteriyor. Bunun bir çok sebebi var. Kitap okumamak bu sebeplerden biri. Okuduğunu anlayabilme becerisi gelişen bir öğrencinin akademik başarısının da doğrudan artıracağına inanıyoruz. Bu sebeple her sabah derse başlamadan, tüm sınıflarımızda düzenli okuma saati uygulamasının yanısıra başta Türkçe öğretmenlerimiz olmak üzere, tüm eğitmenlerimizle birlikte bu beceriyi geliştirmek üzere yaklaşım ve uygulamalar geliştiriyoruz.

 • ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME ve BİLGİYİ İNŞA ETME BECERİSİ

  Bize göre nitelikli okuryazarlık bir bilgi bulup çıkarmak ve okuyabilmek değil, bilgiyi inşa etmektir. Bir öğrencinin içindeki öğrenme isteğini keşfetmesine yardım etmek, ona bir şey öğretmekten daha fazla motive eden bir eylemdir. Yapılan araştırmalar ve PISA raporları ülkemizdeki öğrencilerin, bilgiyi inşa etmekten çok ezberlemek konusunda yetkin olduğunu gösteriyor. Gelişen teknolojiyle beraber bilgiye ulaşmak herkes için artık çok kolay. Fark yaratanlar, bilgiye erişip onu ezberleyenlerden ziyade, bilgiyi süzüp, yorumlayıp, inşa edebilen bireyler olacak.

  Biz; Düşünmeden öğrenmenin faydasız, öğrenmeden düşünmenin tehlikeli olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple tüm öğrencilerimizi, farklı açılardan düşünmeye teşvik ediyoruz.

  Öğrenmeyi öğrenmek ise, bireyin bir konuda bilgi edinebilme yollarını ve stratejilerini bilmesi, doğru yerde doğru öğrenme yöntemini seçmesi ve uygulamasıdır. Öğrenmeyi öğrenmek, hayatın çocukluk dönemlerinde edindirilmesi gerekli ve başarı için anahtar olan pusula bir beceridir. Merak etme ve sorgulama becerileri ile doğrudan ilişkilidir.

  Koşuyolu Koleji’nin tüm öğretmenleri öğrenmenin en etkili yollarını öğretmek konusunda donanımlıdır.

 • MERAK ETME ve SORGULAMA BECERİSİ

  Öğrencilerin merak ve soru sorma becerisini kullanarak eleştirel düşünebilmesi bizim için çok önemlidir. Merak eden, araştıran, soru soran bireyler, hayata karşı heyecan duyan, düşünen ve üreten bireylerdir. Olayların kök sebeplerini araştırmak ve sorgulamak sorunların çözümü için temel anahtardır. Sebepleri doğru tespit edebilen çocuk, çözümleri de rahatlıkla bulabilir.

  Erken çocukluk döneminde her şeyi soru sorarak öğrenmeye çalışan çocuklar büyüklerin yanlış tutum ve yaklaşımları sebebi ile zaman içinde bu becerilerini yitirirler.

  Bize göre iyi bir eğitimin temel şartlarından biri, merak eden ve soru soran çocuklardır. Koşuyolu Koleji’nin tüm öğretmenleri kendi merak etme ve çocuğa soru sorma hakları olduğu kadar, çocuğun da merak etme ve soru sorma hakkı olduğunu kabul eder, bol bol soru sorulan interaktif bir sınıf ortamı yaratır.

  Sadece doğru cevapları veren öğrencileri değil, merak eden ve soru soran öğrencileri de takdir ve teşvik eder. Bizim sınıflarımızda bilen öğrenciler kadar, bilmediği veya merak ettiği için özgüvenle soru soran öğrenciler de değerli ve özeldir. Merak etme ve soru sorma becerisi körelmiş öğrencilerimize bu beceriyi tekrar kazandırmak eğitimde en önem verdiğimiz konulardan biridir.

 • SORUMLULUK ALMAYI ÖĞRENME BECERİSİ

  İnsanların en hızlı öğrendiği zaman, kendi eylemlerinin sorumluluğunu aldığı zamandır.

  Her eğitimcinin ve ebeveynin ideali çocuklarını başarılı, kendi ayakları üstünde durabilen, kendine güvenen bir bireyler olarak yetiştirmektir. Çocuğun kendi davranışlarının sorumluluğunu alması, bir gün içinde kazanabileceği, öğrenebileceği bir beceri değildir. Sorumluluk bilincinin gelişmesi yaşamın ilk yıllarından itibaren atılan adımlar ile mümkündür. Hayat ile ilgili diğer değerler gibi sorumluluk da çocuğun öncelikle anne-babasından daha sonra okul ortamında ve sosyal hayatında geliştirdiği bir beceridir. Koşuyolu Koleji’nde biz öğrencilerimize düzenli görevler verip, bunları yerine getirmelerini bekleyerek bu beceriyi geliştirmelerini hedefleriz. Öğrenciyi sorumluluk alması yönünde motive etmek ve cesaretlendirmek benimsediğimiz bir yaklaşımdır. Çünkü sorumluluk vermenin bireyin gelişimine hizmet ettiğine inanırız.

 • HEDEF BELİRLEME BECERİSİ

  Herkesin gelecekte ne olmak, nerede olmak istediğine ve yaşamını nasıl sürdüreceğine ilişkin bir hayali vardır. Hayallerin gerçekleşebilmesinin tek akılcı yolu, onları gerçekçi hedeflere dönüştürmek ve bu hedeflere ulaşmak için planlama yapmaktır. Hedef belirleme becerisi, çocuğun geleceğini şekillendiren ve onu yetişkin yaşama hazırlayan en önemli becerilerden birisidir. Koşuyolu Koleji’nde biz hedeflerini bilen ve bu hedefleri gerçekleştirmek için ne yapması gerektiğinin farkında olan öğrenciler yetiştirmek üzere çalışırız.

 • ZAMANI VERİMLİ KULLANABİLME BECERİSİ

  Zaman bütün insanlara eşit olarak dağıtılmış tek kaynaktır. Dünya üzerinde yaşayan herkesin 1 günde kullanmak için 24 saati vardır. Fakat zamanı etkin kullanabilenler başarı konusunda fark yaratacaktır. Bu sebeple zamanı verimli kullanabilmek, hedef belirlemek kadar önemlidir. Doğru zaman yönetimi, hedeflere ulaşmak için planlama yaparken en önemli unsurdur. Biz Koşuyolu Koleji’nde bir işi hangi zaman planı ile yapacağının, onu nasıl yapacağın kadar önemli olduğuna inanırız ve öğrencilerimize de bu bilinci aşılamayı amaçlarız.

Koşuyolu Koleji’nde, Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler okuryazarlığının yanısıra, yabancı dil eğitimi, uygulamalı dersler, kulüp çalışmaları, düzenli ölçme ve değerlendirme sistemleri mevcuttur. Müfredatımızla ilgili detaylı bilgi için okulumuzla iletişime geçiniz.