Eğitim Modelimiz

EĞİTİM MODELİMİZ

EĞİTİM MODELİMİZ :
"STEM"

STEM içinde bulunduğumuz çağda, vizyoner eğitim gayesi taşıyan eğitim kurumlarında öncelikli dikkate alınması gereken bir modeldir. STEM kısaltmasındaki; S-Science (Bilim), T-Technology (Teknoloji), E-Engineering (Mühendislik), M-Math (Matematik anlamına gelmektedir.

Biz öğrencilerimizi yaşamdan kopmadan, sosyal hayatın içinde güçlü ve başarılı, teknolojiyi risklerinden korunarak yöneten ve yaratan bireyler olarak yetiştirmek hedefiyle STEM modelini eğitim sistemimize entegre ettik. 

Öğrencilerimizin analiz, etme ve üretme becerilerini en üst düzeyde destekleyen STEM, bilimsel ve matematiksel düşünceyi ön plana alarak, öğrenilen bilgi ve becerilerle robotik uygulamaları harmanlar.

Koşuyolu Koleji, öğrencilerini STEM ile zenginleştirilmiş eğitim modeli ile sürekli düşünmeye, sorgulamaya, analiz etmeye, sebep sonuç ilişkisi kurabilmeye, bakış açılarını genişletmeye, sürekli tüketmenin dışında üretmeye ve girişimciliğe teşvik eder.

Koşuyolu Koleji öğrencileri STEM ile teknolojiyi sadece kullanmaz, teknolojiyi üretir ve geleceği şekillendirir.